Noile reglementari P.S.I.

De: ***

Noile reglementari P.S.I.

Editura: Best Publishing

An aparitie: 2009

ISBN:

  • Disponibilitate: produs disponibil

  • Vezi preț! Comandă online!

    Cumpara acum

Noile reglementari P.S.I., de: ***

CONTINE: Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - RECTIFICATA Dispozitii generale Obligatii privind apararea impotriva incendiilor Obligatii generale Obligatiile consiliului local si ale primarului Obligatiile consiliului judetean si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti Obligatiile prefectului Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului Obligatiile proiectantilor si executantilor Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor Serviciile de urgenta voluntare si private Dispozitii comune Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta voluntare sau private Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private Raspunderea juridica Dispozitii finale Legea nr. 481/2004 privind protectia civila - actualizata Dispozitii generale Organizarea protectiei civile Drepturile si obligatiile cetatenilor Drepturi Obligatii Atributii si obligatii privind protectia civila Atributii ale autoritatilor administratiei publice Obligatiile conducatorilor institutiilor publice, agentilor economici, proiectantilor, constructorilor, beneficiarilor si salariatilor Pregatirea pentru protectia civila Protectia populatiei si a bunurilor materiale Instiintarea, avertizarea si alarmarea Adapostirea Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica Evacuarea Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila Asigurarea materiala si financiara Asigurarea materiala Asigurarea financiara Contraventii si sanctiuni Dispozitii tranzitorii si finale Ordinul MAI nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila Dispozitii generale Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor si autorizatiilor de protectie civila Dispozitii finale Hotararea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - ACTUALIZAT Scopul si domeniile de aplicare Cerinte specifice si categorii de instructaje Instructajul introductiv general Instructajul specific locului de munca Instructajul periodic Instructajul pe schimb Instructajul special pentru lucrari periculoase Instructajul la recalificarea profesionala Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei Inregistrarea si confirmarea instructajului Organizarea activitatii de instruire Cerinte privind materialele necesare pentru instruirea in domeniul situatiilor de urgenta Dispozitii finale ANEXA Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta Dispozitii generale Organizarea actiunilor de evacuare Conducerea actiunilor de evacuare Executarea actiunilor de evacuare Asigurarea actiunilor de evacuare Logistica actiunilor de evacuare Dispozitii finale ANEXE Ordinul MAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta Formele, domeniile si scopurile activitatii de prevenire Organizarea si planificarea activitatilor de prevenire Documente de evidenta Dispozitii specifice Controlul de prevenire A. Planificarea controalelor B. Pregatirea activitatii de control C. Desfasurarea activitatii de control D. Finalizarea controlului Avizare/autorizare Servicii voluntare, publice si private pentru situatii de urgenta Informare preventiva si pregatirea populatiei Asistenta tehnica de specialitate A. Prevenirea incendiilor B. Protectia civila Evaluarea activitatii de prevenire ANEXE Ordinul MAI nr. 1433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor Dispozitii generale Definitie, scopuri, obiective Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor Caracteristicile unitatii administrativ-teritoriale Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta Acoperirea riscurilor. Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie-interventie Etapele de realizare a actiunilor Faze de urgenta a actiunilor Actiunile de protectie-interventie Instruirea Realizarea circuitului informational-decizional si de cooperare Resurse umane, materiale si financiare Logistica actiunilor Dispozitii finale Structura-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale (...) Dispozitii generale Desfasurarea activitatii de avizare Primirea reglementarilor in diverse faze de redactare Evaluarea reglementarilor in faze anterioare fazei de redactare finala Evaluarea reglementarilor in faza de redactare finala Dispozitii finale Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor Dispozitii generale Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea impotriva incendiilor Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor Indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" Stabilitatea la foc a constructiei Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului in interiorul si in afara incintei focarului de incendiu Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice Limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de evacuare Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei Masuri generale de prevenire a incendiilor in spatii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitantilor de azil Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor Dispozitii finale ANEXE Hotararea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu Dispozitii generale Managementul riscurilor de incendiu Etape de parcurs in fazele de proiectare si exploatare a constructiilor si instalatiilor Stabilirea sistemului/procesului supus evaluarii de risc Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului Alegerea metodei si a instrumentelor de lucru Identificarea pericolelor de incendiu Identificarea riscurilor de incendiu Evaluarea riscurilor de incendiu Controlul riscurilor de incendiu Monitorizarea riscului de incendiu Documentatia intocmita in urma procesului de identificare si evaluare a riscurilor de incendiu Desfasurarea activitatii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu Conditii pentru persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu Banci de date privind incendiile Identificarea si analiza riscurilor in profil teritorial Dispozitii finale ANEXE Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu Dispozitii generale Elaborarea scenariului de incendiu. Structura scenariului de securitate la incendiu Hotararea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice Criterii de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale Criterii de clasificare a institutiilor publice si operatorilor economici Ordinul MAI nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila Exploatarea mijloacelor tehnice de protectie civila Mentenanta mijloacelor tehnice de protectie civila Depozitarea mijloacelor tehnice de protectie civila Evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila Norme tehnice Ordinul MIRA nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor Dispozitii generale Desfasurarea activitatii de atestare a persoanelor Supravegherea persoanelor Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor Mentinerea atestarii persoanelor Contestatii Inregistrari privind atestarea Dispozitii finale Cerere-tip de atestare Lista mijloacelor tehnice din dotare Certificat de atestare Referat de supraveghere Model de registru de audit Model de registru cu evidenta lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile Model de registru cu evidenta lucrarilor de termoprotectie Model de registru cu evidenta lucrarilor de proiectare, executare, si verificare, intretinere si/sau reparare la sistemele si instalatiile de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu/sistemele si instalatiile de limitare si stingere a incendiilor Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor Ordinul comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1.235/631/1.130/2007 privind aprobarea Planului de masuri vizand realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, si autoritatile de sanatate publica, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei Ordinul IGSU nr. 1045/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice Acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice Evidenta acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii Ordinul MIRA nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu Dispozitii generale Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist Categoriile de personal si drepturile conferite titularilor de brevet Model de Cerere Tabel cu rezultatul evaluarii pentru acordarea dreptului de... Brevet de pompier specialist Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatieuscata si resturi vegetale Scop si domeniu de aplicare Masuri de prevenire a incendiilor Dispozitii finale Ordinul MIRA nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor Dispozitii generale Evaluarea in vederea eliberarii certificatului pentru introducere pe piata Obligatiile operatorilor economici Supravegherea pietei Dispozitii finale Model de cerere Certificat pentru introducerea pe piata Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor Declaratie pe propria raspundere

Caracteristici

Titlu:

Noile reglementari P.S.I.

Autor:

***

Editura:

Best Publishing

Colectia:

Categoria cartii:

Resurse Umane / Cariera

Tradus de:

An aparitie:

2009

Numar pagini:

0

Format:

Noile reglementari P.S.I., de: ***

Fragmente

Comentarii la Noile reglementari P.S.I.

Pentru a lasa un comentariu trebuie sa fiti logat.

Recomanda cartea Noile reglementari P.S.I. unui prieten

Carti de acelasi autor